Collegiale Keten

Kernwaarden

Sociale verhoudingen

Economische verhoudingen

Praktijk van alledag

Plattelandspioniers

Het project Collegiale Keten heeft meegedaan aan de verkiezing voor plattelandspionier 2019. Helaas zijn we niet verkozen. Lees hieronder de artikelen.

Pioniers artikel
LinkedIn

Artikel in Ekoland

Na jaren enthousiast werken aan de afzet van regionale producten, begon het te knagen bij Marion Schoenmakers. Hoe ontstaat de discrepantie tussen de gewenste samenwerking in de voedselketen en het resultaat in de praktijk? Met haar ervaringen ging ze met acht ketenpartners in de Achterhoek aan de slag met het project ‘Collegiale Keten’.

Lees meer

Wie zitten er achter het project

Marion

Marion Schoenmakers

Projectleider

"Als initiator en projectleider van de Collegiale Keten, begeleid ik het proces om tot een structurele verandering te komen in de voedselketen."

Caro

Caro van Roon

Projectmedewerker

"In het project Collegiale Keten ben ik de beschrijver van het proces en de methode. Ook ben ik de sparring partner van de projectleider."

Marieke

Marieke Engwerda

Communicatiemedewerker

"De inspirerende verhalen die vanuit het project Collegiale Keten ontspruiten schrijf ik kort en bondig op. Zo help ik de projectleider het Collegiale Keten verhaal verder te vertellen"

Overige partners:

bd-landbouw Mede mogelijk gemaakt door de
BD-landbouw vereniging

bd-landbouw Het project Collegiale Keten wordt mede
mogelijk door de provincie Gelderland en
het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland